Dromen vanuit homeopathisch perspectief

Language
Dutch
Type
Hardback
Publisher
Filip Degroote
Author(s) Filip Degroote
5+ Items In stock
Delivery time 24 hours
€69.00

DYNAMIS, 3 / 2007, Froukje Klaver

De verborgen eigenschappen in dromen zijn en blijven interessant. In mijn eigen praktijk vraag ik dan ook altijd naar de dromen van de patint: valt er een terugkerend thema te ontdekken (G. Vithoulkas) of wat is het gevoel dat de droom bij de patint oproept (R. Sankaran, J. Becker)? Lukt het de patint het bijbehorende gevoel goed te verwoorden, dan kun je dit vertalen naar de ons bekende delusions, anxiety, fears, et cetera. Is dit niet het geval en wil je het onderbewustzijn van je patint zien te
doorgronden, dan biedt het leren analyseren van dromen uitkomst. Nu het boek Dromen vanuit homepathisch perspectief van Filip Degroote is gepubliceerd, biedt dit de nodige perspectieven. Degroote heeft zich bekwaamd in droomanalyse en spreekt in het voorwoord van zijn boek de wens uit dat homeopaten niet meer al te lichtzinnig omgaan met de dromen van een patint en het niet langer beschouwen als een te verwaarlozen bijverschijnsel van slaap maar als de werkelijke state van de persoon in kwestie.

Persoonlijk werkboek
De droomsectie in Kents Repertorium blijkt echter in de praktijk al snel te beperkt: aan een rubriek alsvivid dreams heb je niet zoveel. Verder zijn bepaalde middelen erg gebrekkig opgenomen. Murex purpurea staat bijvoorbeeld in de rubriek Dreams, sea vermeld, waarbij je kunt veronderstellen dat het om een weidse zee gaat. Allen vermeldt Murex echter in de context van een plotse vloedgolf, die vanuit de zee op de dromer afkomt.
De droom vertalen naar delusions is niet meer dan een hulpbron: Deze uitbreiding schiet echter meestal toch nog tekort om de complexiteit van de meeste dromen volledig te omvatten, aldus Degroote. Jarenlang heeft hij de dromen van zijn patinten bijgehouden: eerst op schrift en later met de computer zodat hij zijn bevindingen systematisch heeft kunnen verwerken. Hij beschouwt zijn dromenboek dan ook als een persoonlijk werkboek van jarenlange praktijkervaring.
Enerzijds vind je soms in de dromen de werkelijke probleemstelling van de patint en komen de emoties en kwetsbaarheden letterlijk aan de oppervlakte, waarbij van de mindrubrieken en mentale beelden gebruik kan worden gemaakt. Anderzijds heb je te maken met symbooltaal en zul je de droom moeten analyseren om achter de boodschap van de droom te komen. Freud en Jung hebben zo hun welbekende theorien hierover.

Vermomming
Dromen kunnen zich vermommen in de vorm van symbolische namen, de signatuur, archetypische of psychoanalytische boodschappen, mythen, sprookjes,
bedenkingen en soms zelfs banale feiten. In de droom komt vaak de kwetsbaarheid of de essentie van de remedie die de patint nodig heeft uitvergroot naar voren, ook al is daar objectief nog praktisch niets van te merken. Zo heeft een 42-jarige vrouw die gehuwd is met een licht gehandicapte man de volgende droom: ze droomt dat ze de auto gaat parkeren terwijl haar man al is uitgestapt. Ze parkeert de auto, stapt op haar man af en vraagt hem om de parkeerkaart terwijl ze deze al in haar hand heeft (1).
Wanneer ze terug naar de auto gaat en de straat over wil steken, ziet ze een hondje midden op straat lopen dat gevolgd wordt door een hele rij autos.
Wanneer het hondje plots een straat inslaat, slaan ook de bestuurders deze straat in (2). Degroote anayseert deze droom als volgt: Opvallend is de mentale uitschakeling van de vrouw bij wat er gebeurt. Zelf is ze er niet met haar gedachten bij (1). Verder ziet ze dat anderen zich laten leiden door een wezen van een lagere orde, het hondje (2). Het is alsof hun denken is uitgeschakeld en hun mogelijkheid om zelf te beslissen en te denken is gescleroseerd. Aldus is de link met het homeopathische middel Alumina vrij evident.

Stap voor stap
Degroote geeft in zijn boek duidelijke richtlijnen hoe je een droom stap voor stap kunt analyseren:
1. Onderlijn alle elementen en kernwoorden van alle dromen. Op die manier heb je snel een structuur en zijn de gegevens reeds in zekere zin overzichtelijk.
2. Selecteer de gedeeltes van de droom die met de realiteit te maken hebben. Deze kun je niet opvatten als droomsymptomen, tenzij het expressies zijn van een in realiteit sterk aanwezige, emotionele toestand.
3. Bespreek de meest frappante elementen van de droom opnieuw met de patint. Soms krijg je dan meer emotionele achtergrondinformatie of herken je een duidelijke symboliek of opgave vanuit het onbewuste van de dromer naar het bewuste van de dromer toe.
4. Tracht de gevonden kernwoorden, themas te verwoorden naar repertoriale taal en probeer deze terug te vinden in het droomrepertorium of de mindrubriek (met name de delusions).
5. Tracht je keuze te confirmeren via verdere anamnese en/of energetisch onderzoek om zo uiteindelijk tot het meest verantwoorde voorschrift te komen.

Essentie
Vanaf pagina 77 komt de casustiek in alfabetische volgorde aan bod van zowel bekende als vrij onbekende middelen (in totaal zon 265). Degroote heeft gekozen voor een gevarieerde presentatie: bij het ene middel wordt de casus van a tot z besproken, bij het andere middel komt vooral de droomanalyse van een geneesmiddel aan de orde. Achterin het boek is ook de index van de droomthemas met de bijbehorende remedies te vinden. Zo past bij het thema lief, moeten doorgaan als bij Lacticum acidum, Niccolum, of bij het sprookjesthema Klein Duimpje Baryta carbonicum, Silicea. Wanneer je vervolgens de genoemde remedies erop naslaat, bemerk je algauw dat met deze droomthemas de essenties van de remedies worden geraakt, waarmee ik maar wil zeggen dat Degroote met zijn droomrepertorium een belangrijke
bijdrage levert aan de verdieping van de homeopathie.

More Information
ISBN9789080881617
AuthorFilip Degroote
TypeHardback
LanguageDutch
Pages919
PublisherFilip Degroote